IDEALNE_DOMY_SK_FOTOS_1170

Polyfunkčný objekt - novostavba

Názov stavby: Polyfunkčný objekt – novostavba, Rosinská cesta, Žilina

Stavebník: IDEÁLNE BÝVANIE, s.r.o., Žilina

Termín:ÚR 03/2014, SP 07/2014