HT_krby_1170

Budova pre obchod a služby v priemyselnej lokalite Dolné Rudiny, Žilina

Názov stavby:Budova pre obchod a služby v priemyselnej lokalite Dolné Rudiny, Žilina

Stavebník:HT design Central Europe, s. r. o., Podhorie

Termín:ÚR 08/2011, SP 12/2011