KTO SME

Fundamentálnym zameraním spoločnosti Gramata Services, s.r.o. je projekčno-inžinierska činnosť a súvisiace technické  poradenstvo.

Mladá, rýchlo sa rozvíjajúca spoločnosť vznikla v roku 2016 spojením s fyzickou osobou, Michalom Gramatom, ktorý v tejto oblasti pôsobí od roku 2006. Využitím jeho bohatých dlhoročných skúseností s rôznorodými typmi stavieb sa spoločnosť za krátky čas zaradila medzi dominantné spoločnosti v oblasti stavebníctva v Žilinskom kraji.

Spoločnosť je postavená na kvalitných odborníkoch, ktorí sú pripravení uľahčiť svojim klientom komplexnú agendu spojenú s výstavbou. Všetky potrebné činnosti a dodávky sa zabezpečujú vlastnými kapacitami alebo dodávateľsky prostredníctvom zmluvných partnerov. Každej objednávke je  pripisovaná rovnaká dôležitosť, Gramata Services, s.r.o. uprednostňuje individuálny prístup k jednotlivým zadávateľom a ich potrebám.

Primárnou snahou spoločnosti je vybavovať zákazky odborne, expresne a zároveň za priaznivé ceny. O kvalite poskytovaných služieb svedčia doterajšie výsledky zastrešovaných projektov. Portfólio klientov nájdete v sekcii referencie.

NAŠE SLUŽBY

1. profesionálny prístup a odborné znalosti pri pojednávaní dokumentácií s dotknutými orgánmi a organizáciami v rámci všetkých riadení

2. inžinierska činnosť a súvisiace technické poradenstvo – stanoviská dotknutých orgánov potrebných k vydaniu územného rozhodnutia, stavebného povolenia, kolaudačného rozhodnutia (vodárne, elektrárne, plynárne, životné prostredie, útvar hlavného architekta a ďalšie)
Inžiniersku činnosť zabezpečujeme aj pre rôzne typové projekty stavieb.

3. zabezpečenie projektovej dokumentácie pozemných a cestných stavieb, štúdií stavebných objektov, projektov pre stavebné povolenia a realizačných projektov

4. sprostredkovanie geodetických prác a výstavby – stavebná geodézia , geodetické plány, vytyčovanie hraníc pozemkov, zmluvy, dohody, žiadosti a návrhy k nehnuteľnostiam, mapovanie

5. výkon stavebného dozoru – odborný dohľad nad dodržiavaním podmienok výstavby

6. participácia na projekte byvanienakluc.sk, komplexné zastrešenie od realít cez financovanie, inžiniering, výstavbu až po samotnú kolaudáciu