FLORA_1170

FLÓRA Systém, Žilina

Názov stavby: Predajný sklad , stavebné úpravy a prístavba

Stavebník: Ing. Ľubomír Malovík, FLÓRA Systém Žilina

Termín: ÚR 07/2010, SP 10/2010, KR 12/2010