diecezne_centrum1170

Diecézne centrum a sídlo biskupa v Žiline

Názov stavby: Diecézne centrum a sídlo biskupa v Žiline

Stavebník: Rímskokatolícka cirkev Žilinská diecéza

Termín:ÚR 07/2009, SP 09/2009, KR 07/2011