Budova_vyskumneho_centra_1170

Budova "C" Výskumného centra ŽILINSKÁ UNIVERZITA

Názov stavby:Budova „C“ Výskumného centra

Stavebník:ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Termín:SP 05/2013